Korotak to strona gdzie umieszczone są przykłady prac plastycznych i technicznych oraz szczegółowe instrukcje ich wykonania.